top of page
The flag of Canada

Dịch vụ nhập cư Canada

Liên hệ với chúng tôi bên dưới cho tất cả các nhu cầu nhập cư Canada của bạn

Nếu bạn đang tìm kiếm Dịch vụ Nhập tịch và Nhập cư Canada hoặc bất kỳ dịch vụ Luật Canada nào khác, các đối tác đáng tin cậy của chúng tôi tại Canada được biết đến với chuyên môn về Nhập cư Canada, Quốc tịch Canada và các dịch vụ luật Canada. Các luật sư tại văn phòng của chúng tôi rất quen thuộc với những hạn chế mà bạn có thể gặp phải và do đó, họ tham gia nghiên cứu các bản cập nhật của Luật pháp Canada, cung cấp cách tiếp cận chủ động và phù hợp với các thách thức tuân thủ pháp luật. Đối tác của chúng tôi đặc quyền về đạo đức, sự năng động, hiệu quả và các chiến lược tìm kiếm kết quả.

Meet The Team

Our immigration attorney Saidaltaf Patel

Saidaltaf Patel, Immigration Attorney, Canada

bottom of page