top of page
Processing legal status of non US citizen employees

Người sử dụng lao động

Bạn có nhân viên không phải là Công dân Hoa Kỳ không? Hay bạn cần họ làm việc ở Mỹ?

Nếu có với cả hai, chúng tôi có thể đảm bảo rằng tình trạng pháp lý của họ ở Hoa Kỳ được xử lý và thực hiện chính xác. Tránh bị phạt và trục xuất. Kiểm tra hàng loạt các dịch vụ nhập cư của chúng tôi và liên hệ với chúng tôi để tìm ra những lựa chọn có thể phù hợp nhất với bạn.

Nhân công

Chứng nhận

Nghề nghiệp đặc biệt không định cư - visa h1b

thị thực không định cư cho người nước ngoài vì khả năng phi thường - o thị thực

khách không định cư để kinh doanh - visa b1

thị thực không định cư dành cho vận động viên, nghệ sĩ và nghệ sĩ xuất sắc - thị thực p

chuyển nhượng công ty không định cư - l visa

bottom of page