top of page
Green card, law and immigration

Thẻ xanh

Tại Sethi Law Group, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của sự đoàn kết trong gia đình. May mắn thay, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cũng vậy; do đó, luật di trú cho phép Công dân Hoa Kỳ được bảo lãnh cho một số người thân và thành viên gia đình đủ tiêu chuẩn để được cấp thẻ xanh. Thẻ xanh có thể dựa trên hôn nhân, gia đình hoặc hôn phu.

Thẻ xanh kết hôn

Xin thẻ xanh với tư cách là vợ / chồng của Quốc tịch Hoa Kỳ có thể được coi là con đường chung để đến thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin thẻ xanh kết hôn nếu bạn nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ.

 

 

Thẻ xanh dựa trên gia đình

Trong một số trường hợp, các thành viên gia đình hội đủ điều kiện có thể đủ điều kiện nhận thẻ xanh gia đình. Những Công dân nước ngoài tin rằng họ có thể đủ điều kiện để được cấp thẻ xanh dựa trên gia đình phải là thành viên gia đình trực hệ được xác định là vợ / chồng, con chưa kết hôn dưới 21 tuổi hoặc (các) cha mẹ. Không có giới hạn về số lượng thị thực có sẵn cho các thành viên gia đình trực tiếp vì luôn có sẵn số thị thực cho loại này. Nếu bạn không phải là thành viên trực tiếp trong gia đình, vẫn có các tùy chọn dành cho bạn, nhưng những tùy chọn này về bản chất hạn chế hơn một chút.

 

 

Danh mục dành cho thẻ xanh dành cho gia đình

Có một danh mục được gọi là “Danh mục Ưu tiên Gia đình” cho phép Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh một thành viên gia đình ngay cả khi thành viên gia đình không phải là họ hàng thân thích. Nếu một Công dân nước ngoài muốn đủ điều kiện theo “Loại Ưu tiên Gia đình”, thì người đó phải thuộc một trong những điều sau:

  • Con trai hoặc con gái chưa lập gia đình trên 21 tuổi;

  • Con đã lập gia đình ở mọi lứa tuổi; hoặc là,

  • Anh chị em (nếu Đương đơn Công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi)

* Điều quan trọng cần lưu ý là có một khoảng thời gian chờ đợi trước khi số thị thực nhập cư có sẵn cho những người muốn được bảo lãnh theo diện ưu tiên gia đình vì Quốc hội đã đặt giới hạn số lượng người thân có thể nhập cư theo diện này.

 

 

Lấy thẻ xanh khi ở Hoa Kỳ so với Lấy thẻ xanh khi ở bên ngoài Hoa Kỳ

Một Công dân Nước ngoài có thể đủ điều kiện để xin Thẻ Xanh cho dù người đó hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ hoặc bên ngoài Hoa Kỳ ở một quốc gia khác.

Để tìm hiểu thêm về các lựa chọn của bạn và cách đăng ký thẻ xanh cho dù ở Hoa Kỳ hay bên ngoài Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo số (714) 921-5226 và lên lịch hẹn tư vấn với một trong những luật sư am hiểu của chúng tôi. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm chuyên nghiệp của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả các chi tiết cần thiết để bắt đầu quá trình này và bắt đầu nó một cách đúng đắn!

bottom of page