top of page
Investors making deal

Thị thực nhà đầu tư

Thị thực nhà đầu tư

USCIS cho phép công dân nước ngoài có định hướng kinh doanh từ các quốc gia hiệp ước muốn đến Hoa Kỳ với một số lựa chọn khả thi cho thị thực của họ.

E-1 / E-2 / EB-5

Nếu bạn là công dân của một quốc gia hiệp ước và bạn đang có kế hoạch đến Hoa Kỳ để tham gia vào hoạt động thương mại kinh doanh, thì có những lựa chọn dành cho bạn.

Phân loại E-1

Phân loại E-1 cho phép một cá nhân nhập cảnh vào Hoa Kỳ với mục đích duy nhất là tham gia vào hoạt động thương mại kinh doanh quốc tế để phát triển và chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp mà họ đã đầu tư. Ngoài ra, nếu bạn đủ điều kiện xin thị thực thương nhân hiệp ước hoặc nhà đầu tư hiệp ước, con cái, vợ / chồng và một số nhân viên của bạn cũng có thể đủ điều kiện.

Phân loại E-2

Nếu bạn là công dân của một quốc gia hiệp ước và bạn dự định vào Hoa Kỳ dựa trên khoản đầu tư mà bạn định kiểm soát, bạn có thể đủ điều kiện để được cấp thị thực phân loại E-2. Khoản đầu tư phải đáng kể.

Phân loại EB-5

Chương trình EB-5 được Quốc hội tạo ra vào năm 1990 với nỗ lực kích thích nền kinh tế thông qua việc tạo việc làm và đầu tư vốn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chương trình EB-5 cho phép các doanh nhân đủ điều kiện có khả năng nộp đơn xin thẻ xanh dựa trên các yêu cầu sau:

  1. Doanh nhân đầu tư cần thiết vào một doanh nghiệp thương mại ở Hoa Kỳ;

  1. Doanh nhân này có kế hoạch tạo ra hoặc thúc đẩy 10 công việc toàn thời gian cố định cho những người lao động Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn.

Các nước Hiệp ước

Để biết danh sách các quốc gia hiệp ước, bạn có thể truy cập https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/treaty.html

 

Nếu bạn muốn biết thêm về thị thực nhà đầu tư và để xem bạn có đủ điều kiện hay không, vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo số (714) 921-5226 để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn lên lịch tư vấn miễn phí với một trong những luật sư am hiểu của chúng tôi.

bottom of page