top of page
Marriage Ceremony

Dựa trên hôn nhân

Nếu bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng bất kỳ thị thực nào khác ngoài thị thực K, C hoặc D, bạn có thể xin thẻ Xanh nếu bạn kết hôn với Công dân Hoa Kỳ. Quy tắc này cũng áp dụng cho hôn nhân đồng tính nam và đồng tính nữ. Quá trình này thường mất 5-8 tháng tùy thuộc vào thẩm quyền của văn phòng USCIS nơi bạn cư trú. Sau khi nộp đơn trong khoảng 3-4 tháng, bạn có thể nhận được thẻ Ủy quyền Việc làm và nếu cần một sự tạm tha trước cho phép bạn đi ra ngoài Hoa Kỳ để thăm viếng ngắn hạn trong khi hồ sơ xin Thẻ xanh vẫn đang chờ xử lý.

Nếu bạn không nhập cảnh vào Hoa Kỳ hợp pháp, bạn có thể nộp đơn I-130 dựa trên kết hôn của mình trước. Sau khi đơn đăng ký đó được chấp thuận, I-601A được nộp với USCIS cho phép bạn từ bỏ khi bạn ở Hoa Kỳ. Sau khi đơn này được chấp thuận, thủ tục giấy tờ phải được nộp cho National Visa Center để thiết lập một cuộc hẹn với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại nước sở tại của bạn. Sau khi nhận được ngày hẹn này thì bạn phải xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ để về nước cho buổi phỏng vấn này tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Hầu hết các khách hàng của chúng tôi thực hiện quy trình này thường phải ở nước ngoài trong khoảng thời gian từ 10 ngày đến 4 tuần và có thể trở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp với tư cách là thường trú nhân.

Nếu bạn kết hôn với Thường trú nhân hơn bạn phải có mặt ở Hoa Kỳ trong tình trạng hợp lệ trong khoảng thời gian cho đến khi thị thực của bạn có trên Bản tin Thị thực do Bộ ngoại giao xuất bản hàng tháng. Khi thị thực có hiệu lực hiện tại còn khoảng 2-3 năm nữa là bạn điều chỉnh tình trạng của mình thành thường trú nhân nếu bạn đang ở Hoa Kỳ. Nếu bạn đang ở nước ngoài thì bạn phải đợi khoảng thời gian này là 2-3 năm ở quê nhà. Khi thị thực có sẵn hơn một cuộc phỏng vấn được lên lịch thông qua Trung tâm thị thực quốc gia và bạn sẽ phải đến lãnh sự quán Hoa Kỳ tại quốc gia của bạn để phỏng vấn.

Tất cả các tình huống trên khác nhau đối với mọi người tùy thuộc vào lịch sử nhập cư và tội phạm của bạn. Vì vậy, bạn phải lên lịch hẹn với các luật sư của chúng tôi để xem lại lịch sử của bạn và xác định khả năng đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng của bạn để có được Thẻ xanh hoặc Thẻ thường trú nhân.

Đặt lịch hẹn với chúng tôi tại các văn phòng OC hoặc LA của chúng tôi TẠI ĐÂY

bottom of page